N-O HARFİ İLE BAŞLAYAN İNGİLİZCE KELİMELER ingilizce kelimeler

  Bu içerikte ki  ingilizce kelimeler  ''N-O'' Harfiyle başlayan kelimelerdir .

 

Artık ingilizce bilmeyen kalmıyacak  arkadaşlar sizlere ingilizce kelimeleri açıklamalı bir şekilde yayınladık . Süper bir sunum ile herdembilgim sizlerle  ...

 

İngilizce öğrenemiyorum demeyin sadece biraz takip edin  kelimeleri  ezberleyin. İngilizceyi su qibi konuşursunuz.

  N harfi ile başlayan kelimeler
Nail neyl 1.TIRNAK 2.ÇİVİ
Name neym İSİM
Narrow nerou DAR
Nation neyşın ULUS
National neyşınl ULUSAL
Native neytiv YERLİ (her native language)
Natural neçrıl DOĞAL
Nature neyçır DOĞA
Near niır YAKIN
Necessary nesısıri GEREKLİ
Necessity nısesiti GEREKLİLİK
Neck nek BOYUN, ENSE
Need niid GEREKSİNİM, İHTİYAÇ
Needle niidl İĞNE, ŞİŞ
Neglect nıglekt İHMAL ETMEK
Neighbour neybır KOMŞU
Neither niidır HİÇBİRİ
Neither...Nor... naydır..nor.. NE O..NE ÖBÜRÜ
Nephew nevüuu YEĞEN (erkek)
Nervous nörvıs SİNİRLİ
Nest nest YUVA, KUŞ YUVASI
Net net 1.AĞ 2.NET (brütün tersi)
Never never HİÇBİR ZAMAN ,ASLA
Nevertheless nevedıles BUNA RAĞMEN, HALA, AMA
New nuu YENİ
News nüuz HABER
Newspaper nüuspeypır GAZETE
Next nekst EN YAKIN, BİR SONRAKİ, ERTESİ
Nice nays HOŞ
Niece niis YEĞEN (kız)
Night nayt GECE
Nil nil SIFIR, BOŞLUK
No no HAYIR
Noble noubl SOYLU
Nobody noubadi HİÇ KİMSE
Noise noiz GÜRÜLTÜ
None nan HİÇBİRİSİ
Noon nuun ÖĞLE ZAMANI
Normal normıl NORMAL
North north KUZEY
Nose nouz BURUN
Not nat DEĞİL
Note not 1. NOT 2.KAĞIT PARA 3. NOTA
Nothing nathing HİÇBİR ŞEY
Notice noutis DUYURU, DİKKATİNİ ÇEKMEK
November novembır KASIM
Now nau ŞİMDİ
Nowadays nauıdeyz BUGÜNLERDE
Nowhere nouweır HİÇ BİRYER
Nuisance nuusıns SIKINTI, DERT
Number nambır SAYI, NUMARALANDIRMAK
Nurse nörs HEMŞİRE, HASTABAKICI
Nut nat 1.KURUYEMİŞ (fındık v.b) 2.SOMUN
Napkin nepkin PEÇETE
Narrate nıreyt ANLATMAK, SÖYLEMEK
Nasty nasti PİS, KÖTÜ KOKULU, HOŞ OLMAYAN
Naughty noti YARAMAZ (naughty child = yaramaz ?ocuk)
Needless nidless LÜZUMSUZ
Negotiate nigoşıeyt GÖRÜŞMEK,MÜZAKERE
Network netwörk ŞEBEKE,ÇALIŞMA AĞI
Nickname nikneym TAKILMIŞ AD, LAKAP
Nightmare naytmeyr KABUS
Nominate nomineyd 1)ADAY GÖSTERMEK(Başkan v.b) 2)ATAMAK,GÖREVLENDİRME
Nonsense nonsıs SAÇMA
Notorious nutoriyus KÖTÜ ÜNLÜ, KÖTÜ ÜN
Novel novıl ROMAN
Nude nüud ÇIPLAK
Nylon naylon NAYLON
O harfi ile başlayan kelimeler
Oak ook MEŞE
Obey obey SÖZ DİNLEMEK, İTAAT ETMEK
Object ıbcekt İTİRAZ ETMEK
Object abcekt NESNE, OBJE, AMAÇ
Observation abzıveyşın GÖZLEM
Observe ıbzörv GÖZLEM YAPMAK
Obtain ıbtein TEDARİK ETMEK, SAĞLAMAK
Obvious ıbvıyıs AŞİKAR
Occasion ıkeyjn VESİLE
Occupation aküpeyşın 1.MESLEK 2.İŞGAL
Occupy aküpay İŞGAL ETMEK, OTURMAK, KAPLAMAK Ocean ouşın OKYANUS
October oktobır EKİM (ayı )
Of ov İYELİK EKİ, NIN
Off of YOK OLMAK, EKSİLMEK
Offence ıfens 1.YASADIŞI İŞ 2.SALDIRI, OFENS
Offend ıfend KIZDIRMAK, İNCİTMEK (birini)
Offer ofır TEKLİF ETMEK
Office ofis OFİS
Officer ofisır SUBAY, MEMUR
Official ofişl RESMİ
Often ofn SIK SIK
Oil oyl YAĞ, PETROL
Old old ESKİ, YAŞLI
On an ÜZERİNDE
Once wans 1.BİR KEZ 2.BİR AN ÖNCE
One wan BİR
Only ounli SADECE, YALNIZCA
Open oupın AÇIK, AÇMAK
Operate opıreyt ÇALIŞMAK
Operation opıreyşın 1.OPERASYON 2.AMELİYAT
Operator opıreytır OPERATÖR
Opinion opinyın DÜŞÜNCE
Opportunity aporçüniti FIRSAT
Opposite apızit ZIT,TERS
Optimist aptimist İYİMSER
Or or VEYA
Orange orınc 1.PORTAKAL 2.TURUNCU
Order oordır 1.EMİR 2.SİPARİŞ 3.DÜZEN, SIRA
Ordinary oodnri SIRADAN, NORMAL
Organ orgın 1.ORG 2.ORGAN 3.ORGANİZASYON, KURULUŞ
Organize orgınayz ORGANİZE ETMEK
Origin oricin KÖKEN, ORİJİN
Other adır DİĞER
Otherwise adırwayz 1.BAŞKA TÜRLÜ 2.YOKSA,AKSİ TAKTİRDE
Ought oot ..MELİ ..MALI EKİ
Our aar BİZİM
Out aut DIŞARI
Outline autlayn ANA HAT, ÖZETLEMEK
Out-Of-Date aut ov deyt MODASI GEÇMİŞ, ESKİ
Output autput ÇIKTI
Outside autsayd DIŞARI
Oven avn FIRIN
Over ouvır 1.ÜSTÜNDE 2.BİTMEK
Overcome ouvıkam ÜSTESİNDEN GELMEK
Owe ou BORÇLU OLMAK
Own on SAHİP OLMAK
Owner ounır SAHİP
Ox oks BOĞA
Oar or KÜREK
Oasis oesis VAHA
Oblige ıblayc 1)ZORUNLU KILMAK 2)MİNETTAR KILMAK 3)YAPMAK,SAĞLAMAK
Occur ıkör OLMAK
Odd od TUHAF,ACAİP
Okay (Ok) okey PEKİ, TAMAM
Old-Fashioned old feyşınd ESKİ MODA
Omelette omlıt OMLET
Omit ımit ATLAMAK, HARİÇ BIRAKMAK
Onion anyın SOĞAN
Option opşın SEÇME, SEÇENEK, OPSİYON
Oral orıl SÖZLÜ
Orbit orbit YÖRÜNGE
Orchard or?ıd BOSTAN
Original arıcınıl ORJİNAL, İLK, YENİ
Oval ovıl OVAL
Overdo ovırdu FAZLA PİŞİRMEK, FAZLA YAPMAK
Overdue overduu VADESİ GEÇMİŞ
Overtake ovırteyk GEÇMEK, SOLLAMAK
Overtime ovırtaym FAZLA MESAİ
Overwork ovırvörk FAZLA ÇALIŞMAK, AŞIRI ÇALIŞMAK
Owl aul BAYKUŞ
Oxygen oksıcın OKSİJEN
Oyster oistır İSTİRİDYE

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !