h-ı-i-j kelimeleriyle başlayan ingilizce kelimelerin türkçesi /

  Bu içerikte ki  ingilizce kelimeler  ''H -I-İ-J'' Harfiyle başlayan kelimelerdir .   Artık ingilizce bilmeyen kalmıyacak  arkadaşlar sizlere ingilizce kelimeleri açıklamalı bir şekilde yayınladık . Süper bir sunum ile herdembilgim sizlerle  ...   İngilizce öğrenemiyorum demeyin sadece biraz takip edin  kelimeleri  ezberleyin. İngilizceyi su qibi konuşursunuz. I harfi
Ice ays BUZ
Ice-Cream ays kriim DONDURMA
Icy aysi ÇOK SOĞUK, BUZLU
Idea aydiı FİKİR
Ideal aydiıl YETKİN, İDEAL
Identical aydentikl ÖZDEŞ, ÇOK BENZEYEN, AYNI
Identify aydentifay BELİRLEMEK, TANIMLAMAK, TANIMAK, BELİRTMEK
Idle aydl ATIL, BOŞ
If if EĞER
Ill il HASTA, HASTALIK
Illegal illigıl KANUNSUZ
Image imıc HAYAL, İMAJ
Immediate immidiıt ANINDA, DERHAL
Immense imens ÇOK BÜYÜK
Immigrate imigreyt GÖÇMEN
Impatient impeyşınt SABIRSIZ
Impolite impolayt KABA, NAZİK DEĞİL
Import import İTHAL ETMEK
Importance importıns ÖNEM
Important importınt ÖNEMLİ
Impossible imposıbl OLANAKSIZ
Impress impres ETKİLEMEK
Impression impreşn ETKİ
Improve impruuv GELİŞMEK, İYİYE GİTMEK
Improvement impruuvmınt GELİŞME In in 1.İÇİNDE, İÇERİ, İÇERDE, İÇERİYE 2.POPÜLER
In Order To in ordır to AMACIYLA, MAKSADIYLA
Incident insidınt OLAY (önemsiz olay)
Include inkluud KAPSAMAK
Income inkım GELİR
Incorrect ınkırekt HATALI, YANLIŞ
Increase inkriiz ARTMAK
Incredible inkredıbl İNANILMAZ, BÜYÜLEYİCİ
Indeed indiid GERÇEKTEN
Independent ındıpendınt BAĞIMSIZ
Indicate indikeyt GÖSTERMEK, İŞARET ETMEK
Indoor indor EV İÇİNDE, İÇERDE
Industry indastri ENDÜSTRİ
Inferior infiıriır AŞAĞILIK
Influence ınfluıns ETKİ, ETKİLEMEK
Inform infoom BİLGİ VERMEK
Informal infoomıl RESMİ OLMAYAN,GAYRI RESMİ
Information infımeyşın BİLGİ, ENFORMASYON
Injure incır İNCİTMEK
Ink ink MÜREKKEP
Inn in 1.HAN 2.MOTEL
Inquire inkwayr ARAŞTIRMAK
Inquiry inkuaıri SORU
Insect insekt BÖCEK
Inside insayd İÇERİSİ Insist insist ISRAR ETMEK
Inspect inspekt İNCELEMEK
Inspector inspektır MÜFETTİŞ
Install instol YERLEŞTİRMEK
Instance instıns ÖRNEK
Instead Of insted ov YERİNE
Institute instıtüut ENSTİTÜ,KURULUŞ
Instruction instrakşn YÖNERGE;TALİMAT
Instrument instrumınt ENSTRÜMAN
Intelligent intelicınt ZEKİ
Intend intend PLANLAMAK, MAKSAT, NİYET
Intention intenşın PLAN
Interest interest 1.İLGİ DUYMAK, ENTERESE OLMAK 2. FAİZ
Interesting intresting İLGİNÇ
Intermediate intımidiıt ARADA
International intıneyşınıl ULUSLARARASI
Interpret intörprıt ÇEVİRİ, YORUMLAMAK
Interrupt intırapt DURDURMAK, KESMEK(bir süre için), ARAYA GİRMEK
Interval ıntıvl ARALIK, ARA
Interview intıvüu RÖPORTAJ, GÖRÜŞME
Into intu İÇİNE
Introduce intrıdyus TANIŞTIRMAK
Invalid invelid GEÇERSİZ
Invent invent İCAT ETMEK, YARATMAK
Invest invest YATIRIM YAPMAK  
Investigate ınvestıgeyt ARAŞTIRMA YAPMAK,ÇALIŞMAK
Invite ınvayt DAVET ETMEK
Iron ayrın 1.DEMİR 2.ÜTÜ
Irregular ıregulır DÜZENSİZ
Island aylınd ADA
Issue işuu 1.BASKI 2.KONU 3.VERMEK
It it O (cansız ve üçüncü tekil şahıs zamiri)
Idiot idyıt APTAL
Ignition ignişın 1)TUTUŞMA, ATEŞLEME, ATEŞ ALMA 2)ATEŞLEME TERTİBATI
Ignore ignoor ÖNEMSEMEMEK
Illustrate ilıstreyt RESİMLE GÖSTERMEK
Imagination imecıneyşın TASAVVUR, HAYAL
Imagine imecın TASAVVUR ETMEK, HAYAL ETMEK
Imitate imiteyt ÖRNEK ALMAK, TAKLİT ETMEK
Imitation imiteyşın TAKLİT
Immoral imorıl AHLAKSIZ, EDEPSİZ
Impair impeyır BOZMAK
Implement ımplımınt 1)YÜRÜRLÜĞE KOYMAK 2)ALET
Imply implay İMA ETME
Impress impıres ETKİLEMEK
Impressive impıresiv ETKİLİ,ETKİLEYİCİ
Incentive insentiv TEŞVİK
Incidentally insidentli BUNUN YANINDA (=By the way)
Indefinite indefinıt BELİRSİZ
Indefinitely indefinitli SONSUZ, SÜRESİZ
 
Indemnify indemnifaı 1)TAZMİNAT ÖDEMEK, SÖZ VERMEK, ZARARI KARŞILAMAK
Indemnity indemniti TAZMİNAT
Index indeks İNDEX
Individual indivicul AYRI, BİREY, FERT, KİMSE
Indorse indoos ÇEKİ CIRO ETMEK,ONAYLAMAK
Inevitable ınevıtıbl KAÇINILMAZ, HERHALDE OLAN
Infinite ınfinit SONSUZ
Inflammable inflemıbıl ATEŞ ALABİLİR
Inflate infleyt ŞİŞMEK
Inflation infleyşın ENFLASYON
Inflexible infleksıbıl EĞİLMESİ ZOR, BÜKÜLMEZ, İNATÇI
Initial inişıl İLK HARF, BİRİNCİ, BAŞTAKİ,PARAF
Initiative inişıtiv İLK HAREKET,BAŞLATMA,İNSİYATİF(Take the initiative)
Inject incekt ŞIRINGA YAPMAK
Innocent inısınt SUÇSUZ, MASUM
Insecure insikuır EMNİYETSİZ
Insolvent insolvınt MÜFLİS
Inspire inspayır AKLA, FİKRE GETİRME, ESİNLEME, İLHAM GELMESİ
Instant instınt HIZLI,DERHAL
Insulate insuleyt İZOLE ETMEK
Insult insalt HAKARET ETME, ONUR KIRMA
Intangible intencıbıl MANEVİ,MADDİ OLMAYAN,INTANGIBLE ASSET=MADDİ,VARLIK
Intense intens DERİN ÜZÜNTÜ, GÜÇLÜ DUYGU
Intensive intensiv YOĞUN (Labour intensive:Emek yoğun)
Interfere interfir 1)KARIŞMA MÜDAHELE ETME 2)PARAZİT YAPMA (tv,radyo) Herdembilgim Intestines intestinz BAĞIRSAKLAR
Invade inveyd İSTİLA ETMEK
Invoice invoys FATURA
Involve involv İŞE DALMAK,KARIŞMAK,GEREKTİRMEK,İÇERMEK
Ironically ayronikli TAM AKSİ OLMA,İNADINA(İnadına tatilde yağmur yağdı.)
Irritate iriteyt KIZDIRMAK, SİNİRLENDİRMEK, TAHRİŞ ETMEK (deri vb.)
Itch it?i KAŞINDIRMAK
Item aytım BİRİM J HARFİ Jail jeyl HAPİS
Jam cem 1.REÇEL 2.SIKIŞIKLIK (tfaffic jam )
January cenueri OCAK ( ayı )
Jaw cov 1.ÇENE KEMİĞİ 2.ÇENE ÇALMAK,KONUŞMAK
Jazz cez CAZ
Jealous celıs KISKANÇ
Jet cet JET, FIŞKIRMAK
Jewel cuıl MÜCEVHER
Job cab İŞ
Join coin BİRLEŞTİRMEK, BİRLEŞMEK
Joint coint BİRLEŞİK
Joke couk ŞAKA
Jolly coli ÇOK
Journal cöönl GAZETE,DERGİ
Journalist cönılist GAZETECİ
Journey cööni YOLCULUK
Joy coy MUTLULUK,EĞLENCE
Judge cac 1.HAKİM 2.YARGILAMAK
Judgement cacmınt YARGI
Juice cuis SU (meyve suyu v.s.)
July culy TEMMUZ
Jump camp SIÇRAMAK, ATLAMAK
June cuun HAZİRAN
Jury cüri JÜRİ
Just cast 1.YALNIZ 2.HEMEN ŞİMDİ
Justice castis ADALET
Jack cek 1)KRİKO 2)VALE (Oyun kağıdında) 3)TORPİL YAPTIRMAK
Jackal cekıl ÇAKAL
Jacket cekıt CEKET
Jaguar ceguar JAGUAR
Jar caar KAVANOZ
Jeans ciinz JİN, KOT PANTOLON (Pamuklu)
Jelly celi JÖLE
Jellyfish celifiş DENİZANASI, MEDÜS, SU MEDÜSÜ
Jockey cokey COKEY
Jubilee cubılii JÜBİLE   Not : Sitemizde İngilizce  Kelimelerin Yanı sıra  Tüm  ingilizce Hakkında herşey bulabilirsiniz .   Başarılar  (:

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !