en çok kullanılan ingilizce kelimeler / en sık kullanılan ingili

  Bu içerikte ki  ingilizce kelimeler  ''S'' Harfiyle başlayan kelimelerdir .   Artık ingilizce bilmeyen kalmıyacak  arkadaşlar sizlere ingilizce kelimeleri açıklamalı bir şekilde yayınladık . Süper bir sunum ile herdembilgim sizlerle  ...   İngilizce öğrenemiyorum demeyin sadece biraz takip edin  kelimeleri  ezberleyin. İngilizceyi su qibi konuşursunuz.   S harfi ile başlayan kelimeler
Sabotage sebıtaj SABOTAJ
Sack sek ÇUVAL
Sack sek KOVMAK, İSTİFAYA ZORLAMAK
Sad sed ÜZGÜN, MUTSUZ
Saddle sedl EĞER
Safe seyf 1.GÜVENLİ, EMİN 2.KASA
Sail seyl DENİZ YOLCULUĞU
Sailor seylır DENİZCİ
Sake seyk HATIR, UĞRUNA
Salad selıd SALATA
Salary selıri MAAŞ
Sale seyl SATIŞ
Salt solt TUZ
Same seym AYNI, FARKSIZ
Sand send KUM
Sandal sendl SANDALET
Sandwich sendwic SANDVİÇ
Satisfy setısfay TATMİN ETMEK
Saturday setırdey cumartesi Save seyv 1.KORUMAK 2.TASARRUF ETMEK
Say sey DEMEK, SÖYLEMEK
Scale skeyl 1.ÖLÇEK 2.tartı
Scarce skers KIT
School skuul OKUL
Science sayıns BİLİM
Scissors sizız MAKAS
Score skoor SKOR
Scrape skreyp KAZIMAK, SÜRTMEK, ARTIK, PİSLİK
Scratch skreç 1.TIRMALAMAK 2.kaşıma Scream skriim ÇIĞLIK
Screen skriin 1.EKRAN 2.PERDE, PERDELEMEK
Screw skru VİDALAMAK, VİDA, KAZIKLAMAK
Sea sii DENİZ
Search sörç ARAŞTIRMAK
Seashore siişor DENİZ KIYISI
Season siizn MEVSİM, SEZON
Seat siit OTURULACAK YER
Second sekınd 1.SANİYE 2.İKİNCİ
Secret sikrıt GİZ, SIR
Secretary sekrıtri SEKRETER
Section sekşn KISIM, BÖLÜM
See sii 1.GÖRMEK 2.FARK ETMEK 3.ANLAMAK
Seed siid 1.TOHUM 2.ÇEKİRDEK
Seek siik ARAMAK, SORUŞTURMAK
Seem siim GÖRÜNMEK
Seize siiz KAPMAK, HIZLA BİR ŞEYİ ELE GEÇİRMEK
Seldom seldım ARA SIRA, SIK DEĞİL
Select sılekt SEÇMEK
Selection sılekşn SEÇİM
Selfish selfiş BENCİL
Sell sell SATMAK
Semi semi YARI
Send send GÖNDERMEK
Sense sens DUYU
Senseless senslıs 1.APTALCA 2.BİLİNÇSİZ
Sensible sensibıl AKILLI
Sensitive sensitiv DUYARLI, ALINGAN
Sentence sentıns 1.CÜMLE 2.HÜKÜM GİYME,MAHKUM OLMA (A Life sentence)
Separate seprıt AYRI, AYIRMAK
September septembır EYLÜL
Serial siiriıl SERİ (T.V ,radyo,hikaye v.b )
Serious siiriıs CİDDİ
Sermon sörmın VAAZ
Servant sörvınt HİZMETÇİ
Serve sörv 1.HİZMET ETMEK 2.SERVİS YAPMAK
Service sörvis SERVİS
Set set AYARLAMAK, YERLEŞTİRMEK, HAZIRLAMAK
Settle setl 1.DURUP DİNLENMEK 2.ALIŞMAK 3.YERLEŞMEK
Settlement setlmınt ANLAŞMA
Several sevrıl BİR KAÇ
Severe sıviır SERT, CİDDİ
Sew sou DİKİŞ DİKMEK
Shade şeyd GÖLGE, GÖLGELEMEK
Shadow şedou HARANLIK, GÖLGE
Shadow şedou İZLEMEK (gizlice)
Shake şeyk SARSMAK
Shame şeym UTANÇ
Shape şeyp ŞEKİL, FORM
Share şeyr PAYLAŞTIRMAK, PAYLAŞMAK, PAY
Sharp şarp 1.KESKİN 2.TAM TAMINA 3.ZEKİ
Sheep şiip KOYUN, KOYUNLAR
Sheet şiit 1.ÇARŞAF 2.İNCE TABAKA
Shell şel 1.KABUK 2.BOMBALAMAK
Shelter şeltır SIĞINMAK
Shine şayn PARLAMAK, PARLATMAK
Ship şip GEMİ, GEMİYLE YOLLAMAK
Shirt şört GÖMLEK
Shock şak ŞOK, ŞOK ETMEK
Shoe şuu AYAKKABI
Shoot şuut 1.ATEŞ ETME,ŞUT ATMA 2.FİLM ÇEKME 3.TOMURCUK
Shop şap DÜKKAN, ALIŞVERİŞ YAPMAK
Shopping şaping ALIŞVERİŞ
Shore şoor KIYI
Short şort 1.KISA 2.ANİDEN
Shortly şortli 1.KISA BİR ZAMAN SONRA 2.KISACA
Shot şat ATIŞ
Shoulder şouldır OMUZ
Shout şaut BAĞIRMAK
Show şou GÖSTERMEK, GÖSTERİ
Shower şauır 1.DUŞ, DUŞ ALMAK 2.SAĞANAK YAĞMUR
Shut şat KAPATMAK (kapı,pencere v.b ) SHUT UP=SUS
Shy şay UTANGAÇ
Sick sik HASTA
Side sayd 1.KENAR,YAN,TARAF SIDEEFFECT=YAN ETKİ Sigh say DERİN NEFES ALMAK
Sight sayt GÖRÜŞ
Sign sayn 1.İŞARET 2.İMZALAMAK
Signal signıl SİNYAL VERMEK, SİNYAL
Signature signıçır İMZA
Silence saylıns 1.SESSİZLİK 2.SUSTURMAK
Silent saylınt SESSİZ, SAKİN
Silk silk İPEK
Simplify simplifay BASİTLEŞTİRMEK
Sin sin GÜNAH
Since sins ŞİMDİYE KADAR
Since sins 1.'...DEN BERİ 2.ÇÜNKÜ
Sing sing ŞARKI SÖYLEMEK
Single singl 1.TEK 2.BEKAR 3.TEK KİŞİLİK
Sink sink 1.BATMAK 2.EVYE
Sir sör EFENDİ
Sister sistır 1.KIZ KARDEŞ 2.HEMŞİRE 3.RAHİBE
Sit sit OTURMAK
Situation siçueyşn DURUM
Size sayz BÜYÜKLÜK
Skate skeyt BUZ PATENİ, PATEN AYAKKABISI
Skateboard skeytboord KAY KAY
Skeleton skelıtın İSKELET
Ski skii KAYAK, KAYAK YAPMAK
Skill skil YETENEK
Skin skin DERİ
Skirt skört ETEK
Sky skay GÖKYÜZÜ
Slang sleng ARGO
Slave sleyv KÖLE
Sleep sliip UYUMAK, UYKU
Sleepy sliipi UYKULU, SAKİN
Sleeve sliiv ELBİSE KOLU,SLEEVELESS = KOLSUZ (elbise,bluz v.b)
Slide slayd KAYDIRAK (parkta), KAYDIRMAK
Slide slayd DİA, SLAYT
Slight slayt ÖNEMSİZ, KÜÇÜK
Slim slim İNCE, ZAYIF
Slim slim ZAYIFLAMAYA ÇALIŞMAK
Slip slip YUVARLANMAK, KAYMAK DÜŞMEK
Slope sloup EĞİM
Slow slou YAVAŞ, YAVAŞLAMAK
Small smol KÜÇÜK, UFAK
Smash smeş ÇARPIP KIRMAK
Smell smel KOKU, KOKLAMAK
Smile smayl GÜLÜMSEMEK
Smoke smouk 1.TÜTÜN İÇMEK (sigara vb.) 2.TÜTMEK 3.DUMAN
Smooth smuuth DÜZGÜN, YUMUŞAK
Snail sneyl SÜMÜKLÜBÖCEK
Snake sneyk YILAN
Sneeze sniiz HAPŞIRMAK
Sniff snif BURNUNU ÇEKMEK
Snore snoor HORLAMAK
Snow snou KAR
So sou 1.ÖYLEYSE, BU YÜZDEN 2.BU ŞEKİLDE 3.ÇOK
Soap soup SABUN
Society sısayıti SOSYETE, ÇEVRE, TOPLUM
Socket sakıt SOKET, PRİZ
Sofa soufı DİVAN , SOFA
Soft soft YUMUŞAK
Soil soil TOPRAK
Soldier soulcır ASKER
Solemn salım 1.CİDDİ 2.BAYILTICI
Solid solid KATI, SERT
Solve solv ÇÖZÜM BULMAK, ÇÖZMEK
Some sam 1.BAZI, BİRKAÇ 2.YAKLAŞIK
Somebody sambadi BİRİSİ
Someone samwan BİRİ
Sometimes samtaymz BAZEN
Somewhere samweır BİR YER
Son san ERKEK ÇOCUK, OĞUL
Song song ŞARKI
Soon suun YAKINDA (zaman açısından)
Sore soor AĞRI VERİCİ
Sorrow sarou ÜZÜNTÜ
Sorry sori ÜZGÜN
Sort sort ÇEŞİT
Sort sort SIRALAMAK
Soul soul RUH
Sound saund 1.SES 2.MANTIKLI 3.TOPLAM
Sound saund GİBİ GELMEK
Soup suup ÇORBA
Sour sauır EKŞİ
Source soors KAYNAK
South sauth GÜNEY
Sow sou TOPRAĞA EKMEK
Space speys 1.UZAY 2.BOŞLUK 3.YER
Spade speyd 1.MAÇA (oyun kartlarında) 2.KÜREK
Spare speyr EKSTRA, FAZLA, BOŞ, YEDEK
Speak spiik KONUŞMAK
Special speşl 1.ÖZEL 2.EN İYİ
Speech spiiç KONUŞMA
Speed spiid HIZ, HIZLI GİTMEK
Spell spel 1.HARFLERİ SÖYLEMEK 2.BÜYÜLÜ SÖZCÜKLER
Spend spend PARA HARCAMAK, HARCAMAK
Spirit spırit 1.RUH, RUHSAL DURUM, 2.ALKOLLÜ İÇKİ 3.İSPİRTO
Spite spayt 1.RAĞMEN 2.BİRİSİNE ZARAR VERME İSTEĞİ
Splendid splendid NEFİS, HARİKA
Split split İKİYE BÖLMEK
Spoil spoil 1.ZARAR VERMEK 2.ŞIMARTMAK
Spoon spuun KAŞIK
Sport sport SPOR
Spot spat 1.KÜÇÜK YUVARLAK İŞARET 2.BEN (ciltteki) 3.LEKE
Spot spat 1.LEKELEMEK 2.TANIMAK,AYIRMAK
Spread spred YAYILMAK, YAYMAK
Spring spring 1.İLKBAHAR 2.YAY 3.ÜSTÜNE ATLAMAK 4.PINAR
Spy spay CASUS
Square skueır KARE
Staff staaf ELEMAN, MEMUR
Stage steyc 1.EVRE SAFRA 2.SAHNE
Stain steyn LEKELEMEK
Stair steyr MERDİVEN
Stamp stemp PUL, DAMGA, DAMGALAMAK
Stamp stemp AYAKLA BASMAK, EZMEK
Stand stend 1.AYAKTA DURMAK,BULUNMAK 2.STAND IN=DUBLÖRLÜK YAPMAK
Standard standırd STANDART
Star star YILDIZ
Stare steyr UZUN SÜRE BAKMAK
Start start BAŞLAMAK, BAŞLANGIÇ
State steyt 1.DEVLET 2.DURUM
State steyt SÖYLEMEK VEYA YAZMAK(bir şeyi)
Station steyşn İSTASYON, DURAK
Stay stey KALMAK
Steady stedi SABİT
Steal stiil ÇALMAK
Steam stiim BUHAR
Steer stiir DİDON, YÖNLENDİRMEK (bisiklet,motor,sandal,vs.)
Step step 1.ADIM, ADIM ATMAK 2.ÜVEY
Stick stik SOPA, BASTON
Stick stik YAPIŞTIRMAK, DEĞDİRMEK, YAPIŞMAK
Stiff stif KOLAY BÜKÜLMEYEN, SERT
Still stil 1.HAREKETSİZ, SAKİN 2.HALA
Stir stör 1.KARIŞTIRMAK (çay v.b) 2.HAREKET ETTİRMEK
Stock stok 1.STOK, STOK YAPMAK 2.HİSSE SENEDİ
Stocking stoking KADIN ÇORABI
Stomach stomak MİDE
Stone stoun 1.TAŞ 2.MEYVE ÇEKİRDEĞİ 3.(6.3)Kg.
Stop stap STOP, DURMAK, NOKTA, DURAK
Store stoor DÜKKAN, DEPOLAMAK
Story stori ÖYKÜ ,HİKAYE
Stove stouv SOBA
Straight streyt DÜZGÜN, EN KISA YOLDAN
Strange streync GARİP, TUHAF
Straw strow 1.SAMAN 2.KAMIŞ (bardak için v.b) 3.HASIR
Strawberry strowbri ÇİLEK
Stream striim IRMAK
Street striit CADDE
Strength strength GÜÇ, KUVVET
Stress stres BASTIRMAK(üzerine basa basa konuşmak), STRES
Stretch streç 1.GERİNMEK,GERMEK 2.BİR KEREDE 3.TOPRAK PARÇASI
Strict strikt KATI (katı kuralları olan)
Strike strayk 1.GREV YAPMAK, GREV 2.VURMAK
String string İP,TEL
Strip strip SOYMAK, SOYUNMAK
Stripe strayp 1.ŞERİT,ÇİZGİ 2.KIRBAÇ CEZASI
Stroke strouk 1.ÇARPIŞ 2.FELÇ 3.OKŞAMAK
Strong strong GÜÇLÜ
Struggle stragl 1.KAVGA ETMEK 2.ÇABA
Student studınt ÖĞRENCİ
Study stadi ÇALIŞMAK, OKUMAK, İNCELEMEK
Stuff staf 1.CİSİM , ŞEY 2.TIKIŞTIRMAK
Stupid stüupid APTAL
Subject sabcıkt 1.KONU 2.ÖZNE
Submarine sabmıriin DENİZALTI
Suburb sabörb BANLİYÖ
Subway sabwey ALT GEÇİT , ALT YOL
Succeed sıksiid 1.BAŞARMAK 2.YERİNİ ALMAK
Success sıkses BAŞARI
Succession sıkseşn ARDARDA ,DEVAMLI
Such saç 1.BUNUN GİBİ 2.BU KADAR
Suck sak EMMEK
Sudden sadn ANİ
Suffer safır ACI ÇEKMEK
Sugar şugır ŞEKER
Suggest sıcest ÖNERMEK
Suggestion sıcesşn ÖNERİ
Suit suut 1.YAKIŞMAK 2.UYGUN GELMEK 3.TAKIM ELBİSE
Sum sam TOPLAM
Summer samır YAZ
Sun san GÜNEŞ
Sunday sandey PAZAR (günü )
Sunshine sanşayn GÜNEŞ IŞIĞI
Suntan santen BRONZ RENGİ (ciltte)
Super suupır SÜPER
Superb supörb HARİKA, ÇOK GÜZEL
Superstition supıstişn BATIL İNANÇ
Supper sapır YEMEK (günün son yemeği)
Supply sıplay SAĞLAMAK, MİKTAR
Support sıport TAŞIMAK, YARDIM ETMEK, TARAF TUTMAK, DESTEKLEMEK
Suppose sıpouz SANMAK
Sure şuır EMİN, KESİN
Surface sörfıs YÜZEY
Surname sörneym SOYADI
Surprise sıprayz 1.ŞAŞIRTMAK 2.SÜRPRİZ
Surround sıraund ÇEVRELEMEK
Suspect sıspekt ŞÜPHELENMEK
Swallow swalou 1.YUTMAK 2. KIRLANGIÇ
Swear sweır 1.YEMİN ETMEK 2.KÜFRETMEK
Sweep swiip SÜPÜRMEK
Sweet swiit TATLI
Swell swel ŞİŞMEK, KALINLAŞMAK
Swim swim YÜZMEK
Swing swing 1.SALLANMAK 2.GÜÇLÜ RİTİM
Switch swiç AÇMAK, KAPATMAK (düğme)
Sword sood KILIÇ
Symbol simbl SEMBOL
System sistım SİSTEM
Sacrifice sekrıfays KURBAN, FEDAKARLIK
Safari sifaari SAFARİ, HAYVAN AVLAMA YOLCULUĞU
Safety-Belt seyftibelt EMNİYET KEMERİ
Safety-Pin seyftipin ÇENGELLİ İĞNE
Salmon semın 1) SOM BALIĞI 2) SARIMSI, PEMBE RENK
Saloon sıluun 1)SALOON CAR = NORMAL ARABA 2)SALON 3)GEMİ SALONU
Salute selüut SELAM VERMEK (Asker?)
Sample sempıl ÖRNEK, NUMUNE
Sandpaper sendpeypır 1) ZIMPARA KAĞIDI 2) ZIMPARALAMAK
Sardine saadin SARDALYA
Satellite setilayt UYDU
Satin setin SATEN, ATLAS
Sauce soıs SALÇA, SOS
Saucepan soospen TAVA
Saucer soosır BARDAK ALTLIĞI  
Sausage sosı? SOSİS
Savage sevi? VAHŞİ,YABANİ,YIRTICI
Savour seyvır TAT, LEZZET, ÇEŞNİ
Saw soo 1)TESTERE 2)GÖRMEK (See'nin past tens'i)
Saxophone seksifon SAKSAFON
Scandal skendıl SKANDAL
Scare skeir KORKUTMAK
Scarf skaaf ATKI
Scene siin OLAYIN GEÇTİĞİ YER, MANZARA, TİYATRONUN BİR SAHNESİ
Scheme skiim PLAN, PROJE
Scholarship skılırşip BURS
Scone skon BİR ÇEŞİT ÜZÜMLÜ EKMEK VE TEREYAĞ
Scorpion skorpion AKREP
Scramble skrımbıl 1)ÇIRPMAK 2)HIZLI HAREKET VEYA TIRMANIŞ
Scruff skraf 1)ENSE 2)KİRLİ,PASAKLI İNSAN
Seal siil 1)MÜHÜRLEMEK, (Kutu,mektup,kapı vb.) 2)FOK BALIĞI
Seaside sisayd DENİZ KENARI
Seat-Belt sit belt EMNİYET KEMERİ
Second-Rate sekınd reyt İKİNCİ DERECE, KALİTE
Secure seküür EMNİYETLİ, SAĞLAM
See Over siovır İMTİHAN ETMEK, ÇEK ETMEK
Segment segmınt DİLİM (Pasta, portakal), DİLİMLEMEK, BÖLMEK
Senate senit SENATO
Senior sinyır YAŞÇA VEYA KIDEMCE BÜYÜK
Sergeant sarcınt ÇAVUŞ
Serviette sörviyet PEÇETE
Set Off, Out set of,set aut t SEYAHATE BAŞLAMK, YOLA ÇIKMAK
Set On set on ATAK
Sex seks CİNSİYET, CİNS
Shallow şelow SIĞ
Shampoo şempuu ŞAMPUAN, BAŞ YIKAMAK
Shark şark KÖPEK BALIĞI
Sharp Shooter şarpşutır KESKİN NİŞANCI
Shave şeyv TIRAŞ
Shelf şelf RAF
Shield şiild KALKAN, KILIF
Shift şift 1)DEĞİŞTİRME 2)VARDİYE
Shoelace şuu leys AYAKKABI BAĞI
Shoot Down şut daun İMHA ETMEK, HAYIR CEVABI, OLUMSUZ
Short Cut şortkat KESTİRME
Shortage sortı? YOKLUK, KITLIK
Shrink şringk ÇEKMEK, KÜÇÜLMEK
Significant sinifıkınt MANALI, ÖNEMLİ
Signpost saynpost İŞARET DİREĞİ
Silly sili BUDALA, APTAL
Silo saylo SİLO, DEPO
Sincere sinsiır İÇTEN, SAMİMİ, SAHTE OLMAYAN
Singular singulır ACAİP, TEK, EŞSİZ
Siren saırın SİREN
Skim skim KÖPÜK, YAĞINI ALMAK (Süt, yoğurt), ANA FİKRİ ALMAK
Skull skal KAFATASI
Slice slays DİLİM, DİLİMLEMEK
Slipper slipır TERLİK
Slot slot UZUN, DÜZ DELİK, BOŞLUK, JETON KOYMA YERİ vb.
Smart smart 1)AKILLI 2)AÇIKGÖZ 3)ŞIK
Smuggle smagıl KAÇAKÇILIK (Gümrük,i?ki,esrar v.b.)
Snack snek KÜÇÜK, HIZLI YENİLEN YEMEK
Snag sneg PÜRÜZ
Snub snab KÜÇÜMSEMEK,HAKİR GÖRMEK
So Far so far ŞİMDİYE KADAR (=Up to now)
Soak sok ISLATMAK
Soccer sokır FUTBOL
Social soşıl SOSYAL
Sock sak 1)ÇORAP 2)VURMAK,KIRMAK 3)PUT A SOCK IN IT = SUSMAK
Solidarity soliderıti DAYANIŞMA
Sophisticated sofistikeyt İNCELİKLİ SOSYAL HAYATTAN BİLGİSİOLAN,UKALA,KARIŞIK
Souvenir suuvenır HATIRA
Span spen 1) İKİ LİMİT ARASINDAKİ ŞEY, ZAMAN VB. 2) KARIŞ
Spanner spenir SOMUN SIKMA ALETİ(Adjustable spanner=İngiliz anahtar
Spectacular spektıkulır GÖRÜLMEYE DEĞER
Spectator spekteytır İZLEYİCİ (Ma? vb.)
Speedometer spidamıtır HIZÖLÇER
Spice spays BAHARAT
Spider spaydır ÖRÜMCEK
Spill spil DÖKMEK,SAÇMAK (Sıvı)
Spiral spiral SPİRAL
Spit spit TÜKÜRMEK
Splash splaş SIÇRATMA
Squash skwaş 1)BİR ÇEŞİT OYUN 2)SIKIŞMAK
Squeeze skwiiz SIKIŞMAK, SIKIŞTIRMAK, SIKMAK
Stabilize stebilayz DENGELEME,SAPTAMA
Stable sıteybıl 1)AHIR 2)İSTİKRARLI (Stable goverment)
Stadium stedyum STADYUM
Stall stool 1)KÜÇÜK DÜKKAN, TEZGAH 2)VAKİT KAZANMA
Stapler steipılr ZIMBA (Tel)
Stationery steyşınery KIRTASİYE
Statue statüü HEYKEL
Steak steyk BONFİLE
Steel stiil 1)ÇELİK 2)BÜYÜK GÜÇ
Steep stiip 1)HIZLI YÜKSELME veya DÜŞME, GENİŞ AÇI 2)ÇOK FAZLA
Step Child step ?ayld ÜVEY ÇOCUK
Sterile sterayl 1)AMELİYATLA KISIR ETMEK 2)BAKTERİ
Sterilize sterilayz KISIRLAŞTIRMA, MİKROPLARDAN ARITMA
Stethoscope stethıskop GÖĞÜS DİNLEME CİHAZI, STETESKOP
Steward stüvıd 1) ERKEK HOSTES 2) KAHYA (çiflik vb.)
Stock Certificate stok sertifikeyt HİSSE SENEDİ
Stool stuul TABURE
Storm stoom FIRTINA
Strain streyn GERMEK, SÜZMEK, İNCİLTMEK, ÇOK GÜÇ, ZOR
Strainer streynır SÜZGEÇ
Strap strep TUTACAK, ASKI (Elbise, Ayakkabı)
Stretcher stre?ır SEDYE
Structure strak?ır YAPI
Studio stüudio SÜTÜDYO
Stutter statır KEKELEMEK, KEKEME
Style stayl SİTİL
Submit sıbmit 1)REYİNE,ONAMASINA BIRAKMA 2)TESLİM OLMA,BOYUN EĞME
Subscribe sebskrayb 1)ABONE PARASI ÖDEME 2)SÜREKLİ PARA YARDIMI YAPMAK
Subsidize sabsidayz YARDIM ETME (In scholl you can buy subsidized meats)
Subsidy sabsidiy YARDIM, SÜBVANSİYON (Devletten)
Substance sabstıns MADDE, CEVHER
Substitute sabstitüvt VEKİL TAYİN ETME, YERİNE GEÇME
Subtract sabtrekt ÇIKARMAK (6-3=3)
Sufficient sefişınt YETERİNCE
Suicide suisayd İNTİHAR (Commit suicide : İntihar etmek)
Suitcase suitkeys BAVUL (Elbise i?in)
Summary samiri ÖZET
Summit samit ZİRVE
Sunset sanset GÜNEŞİN BATIŞI
Superior süperiyır DAHA İYİ, ÖNEMLİ, AKILLI
Supervise süpervayz DENETLEME, GÖZLEM
Supplies sıplayz ERZAK, MAL
Suppress sıpres 1)BASKI ALTINA ALMA,SİNDİRME 2)YAYINLANMASINI ÖNLEME
Supreme süupriim YÜCE, ÜSTÜN
Surgeon söcın CERRAH  
Surgery söcırı AMELİYAT
Surrender sırendır TESLİM OLMAK (To yield)
Suspend sıspend ASKIYA ALMAK, DURDURMAK
Suspension sıspenşın ASMA,ASILMA (Suspensıon Brıdge : Asma köprü)
Suspicion sıspışın ŞÜPHE
Swan swan KUĞU
Sweat swet TER,TERLEMEK
Sweater swetır SÜVETER
Swollen swolın ŞİŞMİŞ
Syrup sırıp ŞURUP 

 

 

 

Not : Sitemizde konular özgün olarak eklenmiştir  . Herdembilgi.blogcu.com  sitemizden alınmıştır . Lütfen kopyalama yaparken  kaynak belirtiniz  (örn : herdembilgim.blogcu.com )

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !